Αναλογία ύδατος / γύψου: 30-33ml / 100gr, Χρόνος ανάδευσης: 30sec
Χρόνος εργασιμότητας: ~ 3 λεπτά, αρχικός χρόνος ξήρανσης: ~ 5 λεπτά – 6 λεπτά
Τελικός χρόνος ξήρανσης: ~ 8 λεπτά – 10 λεπτά, Αντοχή σε συμπίεση:> 18MPA
Αντοχή στη θραύση: 160N / mm2