Θήκη που περιέχει 2 έργα τέχνης, 3 ξύλινα εργαλεία, 1 πινέλο

5 ml φυσικού ελαίου, 5 ml σταθεροποιητή, 9 χειροποίητες

πλαστελίνες ειδικά για αυτό το Art Box.

Τα έργα τέχνης εναλλάσσονται τακτικά.